Carousels

Carousel Shortcodes

You can build carousels with Ultimate Addons Advanced Carousel shortcodes.


Multiple Items

[ultimate_carousel slides_on_desk=”1″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ arrows=”off” item_space=”0″]
[/ultimate_carousel]

Basic

[ultimate_carousel slides_on_desk=”3″ slides_on_tabs=”2″ slides_on_mob=”1″ autoplay=”off” arrows=”off”]
[/ultimate_carousel]

Auto Play

[ultimate_carousel slides_on_desk=”3″ slides_on_tabs=”2″ slides_on_mob=”1″ arrows=”off”]
[/ultimate_carousel]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *